Kenmerken van hoogbegaafdheid

Heb je het vermoeden dat je kind hoogbegaafd is? Dan zul je de volgende kenmerken kunnen herkennen.

Kenmerken bij hoogbegaafde babies

Bij babies spreek je officieel van een 'ontwikkelingsvoorsprong', maar daar wordt in veel gevallen hetzelfde mee bedoeld.
De volgende kenmerken kunnen opvallen bij hoogbegaafde babies.
- Leert snel lopen
- Heeft een korte kruipfase of slaat deze over
- Is veel wakker (weinig slaap nodig)
- Drinkt snel zelf
- Kan als zeer snel het hoofd optillen en rondkijken
- Heeft veel aandacht voor de omgeving
- Toont frustratie omdat hij/zij dingen wil die hij/zij nog niet kan
- Onderzoekend /  ontdekkend
- Kan snel verbanden leggen (oorzaak / gevolg)

Kenmerken van hoogbegaafde kleuters

Kleuters die hoogbegaafd zijn hebben vaak hoge verwachtingen van de basisschool en die vallen vrijwel direct al tegen. Ze verwachten veel te gaan leren en zijn teleurgesteld dat ze alleen maar spelen. Hierdoor raken ze gefrustreerd en hebben geen zin meer in school. Het is heel belangrijk dit tijdig te ontdekken bij je kind en actie te ondernemen.
De volgende gedragskenmerken kunnen opvallen bij hoogbegaafde kleuters:
- veel buik- en hoofdpijn
- wil niet meer naar school
- waar ze eerst gedetailleerde tekeningen maakte, maken ze nu weer 'kras tekeningen'
- leert zich zelf lezen (uit frustratie)
- is thuis onhandelbaar en gefrustreerd
- is op school een totaal ander kind dan thuis
- is erg gevoelig (hoogsensitief)
- heeft originele ideeën en oplossingen
- faalangstig
- stelt hoge eisen aan zichzelf (perfectionistisch)
- speelt liever met oudere kinderen

Kenmerken van hoogbegaafde kinderen op de basisschool

Kinderen die op de basisschool zitten en hoogbegaafd zijn vallen niet persée op als uitblinkers. In tegendeel, door sociaal wenselijk gedrag en een laag zelfbeeld laten hoogbegaafde kinderen hun potentieel totaal niet zien. Onderpresteren wordt dit genoemd. Door de herhaling die het reguliere onderwijs biedt raken hoogbegaafde kinderen verveeld omdat ze het al bij de 1e keer snapte. Vanuit die verveling kunnen ze lastig worden in de klas. Bovendien letten deze kinderen op enig moment helemaal niet meer op waardoor ze achter lopen en ook geen idee meer hebben hoe ze weer bij kunnen komen. Het bevestigt het lage beeld dat ze van zichzelf hebben en komen in een negatieve spiraal terecht.
Het is dus zaak tijdig de kenmerken van een hoogbegaafd kind te erkennen en de hulp in te schakelen van een specialist.
Een aantal kenmerken zijn:
- veel bewegen in de klas (niet stil kunnen zitten)
- slechte concentratie
- andere kinderen afleiden
- onderpresteren
- maakt huiswerk niet of slecht
- weinig aansluiting bij leeftijdsgenootjes
- kan gepest worden
- kan zich uitermate concentreren als het onderwerp hem/haar boeit
- heeft een laag zelfbeeld
- gaat met tegenzin naar school
- het beloningssysteem werkt niet voor deze kinderen
- bedplassen
- ontwikkelt tics
- veel fantasie
- creatief
- brede belangstelling
kent veel feiten

Denk je dat jouw kind hoogbegaafd is en herken je de genoemde kenmerken bij je kind? Neem dan eens contact op met een specialist. Bespreek je bevindingen bovendien met de leerkracht en de intern begeleider.