Hoogbegaafdheid bij kinderen

Heb je het vermoeden dat je kind hoogbegaafd is? Dan is het aan te raden om je kind een intelligentie onderzoek te laten doen.
Hoogbegaafde kinderen gedeien niet of nauwelijks in klassen met regulier onderwijs. Dit uit zich vaak in onderpresteren en vervelend gedrag. Het is belangrijk om snel boven tafel te krijgen of je kind inderdaad een bovengemiddeld hoog IQ heeft, zodat er snel passende maatregelen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan een plusklas of aan voltijd HB onderwijs. Vind een specialist bij jou in de buurt.